PREVENTIEF EN OMGEVINGSGERICHT WERKEN
Opleiding Hanzehogeschool

Master classes t.b.v. leidinggevende van CJG’s en sociale teams

Naar aanleiding van het project ‘Een stap naar voren’ ontwikkelt de Hanzehogeschool masterclasses voor leidinggevenden van CJG’s en sociale teams. Praktijkonderzoek in de wijken Oosterparkwijk en Groningen Zuid in Groningen laat zien dat lijnfunctionarissen een cruciale rol spelen met bij het preventief en omgevingsgericht werken van professionals. Preventief en omgevingsgericht werken betekent onder andere ‘vrijheid geven’ aan professionals. Het betekent een heroriëntatie op en herijking van urenverantwoording en het nut en de noodzaak van protocollair werken.

Meer informatie vindt u in het betreffende onderzoeksverslag. Zodra de masterclasses gereed zijn, leest u daar meer over in deze infographic.