PREVENTIEF EN OMGEVINGSGERICHT WERKEN
Commitment van partners

Samenwerking binnen een project zoals ‘Een stap naar voren', maar ook andere gemeentelijke samenwerkingsverbanden, vragen horizontale en verticale commitment. De horizontale commitment betekent dat alle professionals op de werkvloer moeten willen samenwerken. Wanneer er geen wil aanwezig is, gaat de samenwerking niet lukken. Maar er is ook een eensluidende opdracht nodig. Die moet komen van de verschillende schakels in binnen de eigen organisaties van de professionals. Dit noemen we de verticale samenwerking. Als er binnen deze verticale samenwerking geen overeenstemming is ‘gaan er lichten in de samenwerking op rood of oranje i.p.v. groen’. Dit heeft direct gevolgen voor de samenwerking op de werkvloer. Wanneer één of meerder professionals geen heldere opdracht vanuit de lijn krijgt, dan zit er meteen ruis in die samenwerking. Dit is beeldend weergegeven in deze dia’s.