PREVENTIEF EN OMGEVINGSGERICHT WERKEN
3. Wat zijn de ervaringen?

Betrokkenen aan het woord

Werkzame factoren

Voorbeelden van de uitvoeringspraktijk

Voorbeelden uit het buitenland