PREVENTIEF EN OMGEVINGSGERICHT WERKEN
Hoe en Wat
Wat

Deze website is een infographic met informatie over Preventief en omgevingsgericht werken. Veel van deze informatie is verkregen vanuit het project ‘Een stap naar voren’ aangevuld met andere reeds beschikbare informatie. Wij hopen u hiermee een beeld te geven van de ‘stand van zaken’ van Preventief en omgevingsgericht werken voor ouders en kinderen. deze infographic is bedoeld voor professionals in het sociale domein, leidinggevenden, beleidsmedewerkers en studenten en docenten van Hogescholen.

Definitie Preventief en omgevingsgericht werken

In sociale wijkteams en voorheen de Centra voor Jeugd en Gezin, werken professionals vanuit verschillende disciplines samen. Dat is niet nieuw. In het sociale domein zijn de structuren rond de zorg steeds aan verandering onderhevig. Zo ook de doelstelling van functies en de taken binnen organisaties in het sociale domein.
Vanuit zowel het CJG als vanuit sociale wijkteams is de opdracht steeds:
zorgen dat problemen zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden, zodat er preventief gewerkt kan worden. Bij het oplossen van mogelijke problemen wordt zoveel mogelijk de eigen omgeving ingezet. Er wordt hierbij gesproken over ‘Preventief en Omgevingsgericht werken’.